THEORIE

LEREN

LEREN OF CURSUS VOLGEN?


Dat ligt helemaal aan jou hoe jij de leerstof wilt beheersen. Het beste is leren uit een boek en met online examens.


Lukt het echter niet om te slagen kan je altijd nog een cursus volgen.

 

Voor het bestellen van boeken of online examens kan dat via deze link Bestellen.


Wil je liever een 1 daags cursus volgen ga dan naar www.slimtheorie.nl


Voor het reserveren van een theorieexamen bij het CBR ga je naar mijn.cbr.nl


(hiervoor heb je DigiD nodig. Of de DigiD app)

MACHTIGEN RIJSCHOOL

GEZONDHEIDSVERKLARING

MACHTIGEN


Je kan alleen via een rijschool praktijkexamen aanvragen. Om een examen aan te vragen moet je rijschool daarvoor toestemming hebben. Je geeft toestemming door je rijschool te machtigen.


Voor het machtigen van je rijschool ga je naar

mijn.cbr.nl hiervoor heb je DigiD nodig. Of de DigiD app.


Daarnaast het rijschoolregistratie nummer: 5445A1


GEZONDHEIDSVERKLARING


Je beantwoordt een aantal vragen

over je gezondheid. Als je gezond bent, dan krijg je bericht dat je rijgeschikt bent. Als je een aandoening hebt, die de veiligheid van jezelf of van andere weggebruikers in gevaar

kan brengen, dan kan het CBR om een keuring of advies van een arts vragen.


Een Gezondheidsverklaring vraag je aan via

mijn.cbr.nl hiervoor heb je DigiD met smscontrole nodig.

Of de DigiD app. Deze extra beveiliging is nodig vanwege de privacy van jouw gezondheidsgegevens.